Δ.Σ.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Φ.Γ.Τ. Καβάλας είναι η ακόλουθη:
(αρχαιρεσίες της Πέμπτης 8 Φεβρουαρίου 2024)

 • Πρόεδρος – Διαμαντής Σταγγίδης
 • Αντιπρόεδρος – Μαρία Κολτσακίδου
 • Γεν.Γραμματέας – Άννα Μονογυιού
 • Ταμίας – Χατζημπάρμπα Μαρία
 • Ειδικός Γραμματέας – Παπαϊωάννου Ευγενία
 • Ειδικός Ταμίας – Φωτεινή Μαδεμλή

Μέλη

 • Καρακούση Δέσποινα
 • Καρακούσης Πλουμής
 • Ρακιτζής Επαμεινώνδας

ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Καλατζόπουλος Νίκος πρόεδρος – Ναλμπάντη Στέλλα – Σακαλή Ελένη


Επίσης ορίστηκαν οι υπεύθυνοι των τμημάτων του ΣΦΓΤ :

 • Μορφωτικό Τμήμα: Φ.Μαδεμλή
 • Θεατρικό Τμήμα: Μ.Κολτσακίδου – Μ.Ρακιντζής
 • Κινηματογραφική Λέσχη -ΖΕΦΥΡΟΣ : Α.Μονογυιού – Μ.Χατζημπάρμπα
 • Εικαστικό Τμήμα: Ε.Παπαϊωάννου
 • Μουσικό Τμήμα: Δ.Καρακούση με την υποστήριξη Π.Καρακούση
 • Εκδρομικό Τμήμα: Π.Καρακούσης

 


 

Η σύνθεση του παλαιού Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Φ.Γ.Τ. Καβάλας είναι η ακόλουθη:
(αρχαιρεσίες της Κυριακής 14 Νοεμβρίου 2021)

 • Πρόεδρος – Βαγγέλης Καμπουρίδης
 • Αντιπρόεδρος – Διαμαντής Σταγγίδης
 • Γεν.Γραμματέας – Τάνια Γιαννούλα
 • Ταμίας – Φωτεινή Καλλιανιώτη
 • Ειδικός Γραμματέας Φωτεινή Μαδεμλή
 • Ειδικός Ταμίας – Νίκος Καλατζόπουλος

Μέλη

 • Μαρία Κολτσακίδου
 • Κορίνα Γκουλούση
 • Μερόπη Παπαδοπούλου
 • Άννα Μονογυιού
 • Μίνως Ρακιτζής

Επίσης ορίστηκαν οι υπεύθυνοι των τμημάτων του ΣΦΓΤ :

 • Μορφωτικό Τμήμα: Κ. Γκουλούση με την υποστήριξη των Τ. Γιαννούλα και Θ.Τσαπάνη
 • Θεατρικό Τμήμα:Μ.Κολτσακίδου
 • Κινηματογραφική Λέσχη: Α.Μονογυιού
 • Υπεύθυνη Ζέφυρου: Φ.Καλλιανιώτη
 • Εικαστικό Τμήμα: Δ.Σταγγίδης
 • Μουσικό Τμήμα: Μ.Παπαδοπούλου με την υποστήριξη Β.Καμπουρίδη
 • Εκδρομικό Τμήμα: Φ.Καλλιανιώτη

ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 • Θεοπούλα Τσαπάνη πρόεδρος – Γρηγόρης Θεοδωρίδης – Διαμαντής Μιχάλης