Η Μαγεία των Μοτίβων

Ενημέρωση
ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ. Μαθηματικά και Τέχνη από μαθητές Γυμνασίων στο Αρχαιολογικό μουσείο Καβάλας από 13-19/4/2024
Σύνδεσμος  Φίλων Γραμμάτων & Τεχνών Καβάλας μαζί με την ΕΛΜΕ Καβάλας και την Μαθηματική εταιρία-Παράρτημα Καβάλας.