Το δεύτερο σκέλος αφορά την αρχιτεκτονική παρέμβαση σε έναν ιστορικό χώρο όπου βρίσκονται έξι συνεχόμενα κτήρια, χαρακτηρισμένα από το ΥΠΠΟ όχι μόνο ως «ιστορικά διατηρητέα μνημεία», αλλά και ως «έργα τέχνης χρήζοντα ιδιαίτερης κρατικής προστασίας». Στη θέση του διώροφου κτηρίου, που αρχικά φιλοξένησε τον Σύλλογο Καπνεμπόρων και στη συνέχεια τον Σύνδεσμο Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών και που αποτελεί δείγμα της μεταπολεμικής αρχιτεκτονικής και μαρτυρία της νεώτερης ιστορίας, προτείνεται να κατασκευασθεί ένα κτήριο τριώροφο με ημιώροφο, για να χρησιμοποιηθεί ως εκθετήριο Ιερών Κειμηλίων. Πρόκειται για έναν τυφλό όγκο, επενδυμένο με φύλλα αλουμινίου, που θα φτάσει σε ύψος το παρακείμενο ιστορικό μέγαρο Τόκου, καλύπτοντας τμήμα της περίτεχνης στέψης του. Επίσης, προβλέπεται εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ στο δώμα, σε επιφάνεια πλέον των 100 τ.μ.

Κατά την έγκριση από το Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς απεκρύβησαν η υφιστάμενη χρήση του κτηρίου και η ιστορικότητα του κτηριακού συνόλου, δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Αρχαιολογικού Νόμου (4858/2021–ΦΕΚ220/Α/19-11-2021). Επίσης, από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Καβάλας, δεν τηρήθηκε η ΥΑ ΔΑΟΚΑ/11170/321/2020 (ΦΕΚ 313/Β/6-2-2020) του ΥΠΕΝ.

Επειδή, το παραπάνω έργο θα οδηγήσει στον εκτοπισμό ενός σημαντικού πολιτιστικού φορέα από την φυσική του έδρα και στην καταστροφή ενός κτηρίου, το οποίο σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα έξι διατηρητέα, αποτελεί ένα μοναδικό ιστορικό σύνολο, εμβληματικό για τη διαχρονικότητα της ιστορίας του καπνού στην Καβάλα (από τον 19ο αι. ως και το 1970) και θα αλλοιωθεί ανεπιστρεπτί ο περιβάλλων χώρος αυτών, στο πλέον κεντρικό σημείο της πόλης, η Γενική Συνέλευση του ΣΦΓΤ Καβάλας ομόφωνα αποφασίζει:

  1. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την πρόταση της Ι.Μ.Φ.Ν.Θ. περί μετεγκατάστασης του ΣΦΓΤ στο πρώην Κέντρο Νεότητος μέσω εκμίσθωσης ή μη του ακινήτου του Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου Καβάλας στον ΣΦΓΤ , καθώς και κάθε άλλου χώρου.
  2. ΔΗΛΩΝΕΙ πως ο ιστορικός Σύλλογος πρέπει να παραμείνει στο κτίριο της οδού Κύπρου ως μια ζωντανή κυψέλη δημιουργίας, ένας φάρος πολιτισμού και προόδου για να συνεχίσει την πλούσια δράση του στο ίδιο κτίριο στο οποίο λειτουργεί από το 1960.
  3. ΚΑΛΕΙ τους επαγγελματικούς συλλόγους (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, Πανελλήνιο Σύλλογο Αρχαιολόγων κλπ.), καθώς και όλον τον πνευματικό κόσμο της χώρας, να συμβάλει ώστε να αποτραπεί το επιχειρούμενο πλήγμα στον πολιτισμό, την ιστορία και το διατηρητέο περιβάλλον της πόλης μας. Για το σκοπό αυτό θα οργανώσει σειρά επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων τον Φεβρουάριο και Μάρτιο, με τη συμμετοχή πνευματικών ανθρώπων, καλλιτεχνών και ειδικών επιστημόνων.
  4. ΚΑΛΕΙ τη Μητρόπολη, που απέκτησε ΔΩΡΕΑΝ ολόκληρο το εμβληματικό κτίριο, σε αντίθεση με την ομόφωνη απόφαση του Συλλόγου Καπνεμπόρων Καβάλας που το 1960 παραχώρησε ΕΣΑΕΙ τη ΣΤΕΓΗ στον ΣΦΓΤ, να συνταχθεί με το κοινό αίσθημα και να αναθεωρήσει τα σχέδιά της, παραχωρώντας δωρεάν στο ζωντανό αυτό πολιτιστικό κύτταρο την επικαρπία του συνολικού ισογείου χώρου του κτηρίου με συμβολαιογραφική πράξη, διάρκειας του δικαιώματος, για όσο διάστημα υφίσταται νομικά το Σωματείο.
  5. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να αποτρέψει οποιαδήποτε επιχείρηση έξωσης ή φθοράς του ακινήτου ή της περιουσίας του ΣΦΓΤ προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.
  6. ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙ Νομική Ομάδα από έγκριτους νομικούς της πόλης που προσφέρονται εθελοντικά.
  7. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ εξέτασής του κτιρίου της Στέγης ως μνημείου δεδομένου ότι διαθέτει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά (αρχιτεκτονικά, πολιτιστικά, ιστορικά).
  8. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης και να συγκαλέσει ξανά έκτακτη γενική συνέλευση όποτε αυτό κρίνει απαραίτητο.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΦΓΤ ΚΑΒΑΛΑΣ